Villkor

Leveransvillkor

Fritt vårt lager.

Leveranstid

Enligt ök, normalt 1 – 3 veckor.

Betalningsvillkor

Efter godkännande vid sedvanlig kreditkontroll, emotser vi full likvid inom 30 dagar. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Vid annullering av beställda produkter och programvaror är det distributörens villkor som gäller.

Giltighet

Offerten gäller i sin helhet och i mån av tillgång, dock längst i 20 dagar från offertdatum.

Garanti

Tillverkarens garantier och regler gäller. Vid garantiärenden vänder sig kunden direkt till tillverkaren utom i de fall där tillverkaren kräver att återförsäljaren hanterar garantiärenden.

Övrigt

Samtliga offererade produkter förblir JSC egendom till dess att full likvid är erlagd. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga offererade priser. Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar beroende på förändrade villkor från leverantör till partner, revalvering, devalvering, ändring av skatt, tullsats, samt övrig ändring av växelkurs.

Arbetsmiljö

JSC it-partner AB bedriver ett aktivt arbete för att uppnå en bra arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. Kunden är medveten om sitt samordningsansvar gällande arbetsmiljöfrågor, dvs att även JSC:s medarbetare inkluderas när man arbetar i kundens lokaler och arbetsställen. I ansvaret ingår bland annat att informera JSC:s medarbetare om kända risker och vilka säkerhetsregler som finns. Kunden är även medveten om, och stöttar aktivt, att JSC:s personal bidrar i kundens arbetsmiljöarbete med att bl.a. identifiera risker i arbetsmiljön och föreslå förbättringar.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde enligt Datainspektionens anvisningar är den som behandlar personuppgifter (läs JSC), för den personuppgiftsansvariges (Er), räkning.

Vi på JSC som personuppgiftsbiträde får behandla personuppgifterna enligt givna instruktioner och riktlinjer från den personuppgiftsansvarige, d.v.s., er som kund och beställare. Vi som leverantör och varande ert biträde bestämmer därmed inte själva för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas. Då ni som personuppgiftsansvarig väljer att anlita oss som personuppgiftsbiträde är det alltid ni själva som personuppgiftsansvarig, som har ansvaret gentemot de registrerade. Personuppgiftsansvaret kan inte överlåtas. De personer vars uppgifter behandlas har alltid rätt att vända sig till er som varande den personuppgiftsansvarige och framställa eventuella krav eller klagomål på felaktig behandling av personuppgifter. Som er leverantör tar vi ansvar för en rätt hantering av era uppgifter enligt gällande lagstiftning och regler. Separat avtal för personuppgiftsbiträde skall tecknas på er inrådan som personuppgiftsansvarig